Raad van Advies

De Raad van Advies is het adviesorgaan van de stichting en zijn ook de initiatiefnemers van de stichting. De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over allerlei beleidszaken. Zeer nuttig en onmisbaar om verschillende visies op een belangrijke zaak te krijgen en zo tot een passende oplossing te komen.