zandmotor-dutchtainables

De Zandmotor

Elk jaar voert de zee zand weg van de Nederlandse kust. Rijkswaterstaat vult dat om de vijf jaar aan met zandstort (zandsuppletie) op het strand en voor de kust. Zouden we dat niet doen, dan zou de zee een bedreiging vormen voor het westen van Nederland, dat beneden zeeniveau ligt. De vijfjaarlijkse zandsuppletie werkt, maar kan kustbescherming niet duurzamer en natuurlijker?

Met de aanleg van de Zandmotor, een schiereiland voor de kust van Ter Heijde, onderzoeken we of de natuur het zand voor ons langs de kust kan verspreiden. Vanzelfsprekend experimenteert Nederland niet met de veiligheid van haar bewoners, de kustverdediging is op moment van aanleg van de Zandmotor op volledige sterkte.

Tussen maart 2011 en november 2011 hebben Rijkswaterstaat en de provincie Zuid Holland het schiereiland in de vorm van een haak aangelegd. Het schiereiland steekt één kilometer ver in zee en is aan het strand twee kilometer breed. Sleephopperzuigershebben het zand tien kilometer ver uit de kust vandaan gehaald. Twee onderwatersuppleties aan weerszijden van het schiereiland zijn ook onderdeel van de Zandmotor.

De Zandmotor is een mooi voorbeeld van bouwen met de natuur. Door in een keer een grote hoeveelheid zand te storten, voorkomen we herhaaldelijke verstoring van de kwetsbare zeebodem. De natuur legt het zand voor ons op de juiste plek.
Een experiment zoals de Zandmotor is nog niet eerder uitgevoerd. Met dit pilotproject blijft Nederland de standaard zetten in watermanagement. Door juist mét het water te werken, in plaats van tégen het water.

Contact opnemen

De Zandmotor
2596 AW Den Haag
E-mailadres: zandmotor@kustvisiezuidholland.nl

Andere water solutions
VanderSat

VanderSat

VanderSat biedt inzichten in de meest waardevolle bron op aarde;

WaterMappers

WaterMappers

Het gebrek aan inzichten met betrekking tot ons grondwater zorgt

Blue energy

Blue energy

De techniek waarmee energie wordt gewonnen uit het verschil in

De Zandmotor

De Zandmotor

Met de aanleg van de Zandmotor onderzoeken we of de

Reefguard

Reefguard

De koralen in de koraalmotor groeien zodat lokale koraalriffen kunnen