Dutch Solutions

Dit zijn nieuwste ‘Dutch Solutions for Global Challenges’ die de wereld gaan verbeteren.

Solution_water_dutchtainables

Water

De beschikbaarheid van voldoende schoon water is een basisbehoefte van de mensheid, en ernstig bedreigd. Door klimaatverandering, vervuiling, verspilling en uitputting van eindige bronnen is er op vele plaatsen al een tekort. Deze solutions dragen bij aan waterveiligheid en de bescherming van onze oceanen.

solutions_voedsel.dutchtainables.jpg

Voedsel

De wereldbevolking groeit en blijft groeien. Terwijl de voedselproductie wereldwijd wordt beperkt door een tekort aan land, water en energie. Hoe gaan we om met schaarste en hoe gaan we in 2050 bijna 10 miljard mensen voeden? Deze solutions creëren oplossingen waarmee de wereld over voldoende duurzame en gezonde voeding kan beschikken.

solutions_energie_dutchtainables

Energie

De wereld is nu vrijwel geheel afhankelijk van fossiele brandstoffen. Behalve dat ze schaars worden, brengen ze ook heel veel schade toe aan de aarde en wordt het steeds duurder om ze te winnen, in verhouding tot wat ze opleveren. Deze solutions gaan de energie van de toekomst opwekken.

solution_bebouwing_dutchtainables

Smart cities

Steeds meer mensen trekken naar de stad en tegelijkertijd groeit de wereldbevolking hard door. Om deze steden klaar te stomen voor de toekomst is een integrale aanpak nodig. Leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluid, energie en economische vitaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze solutions proberen dit vraagstuk op te lossen.

solution_gezondheid_dutchtainables

Gezondheid

De mens wordt steeds ouder en stelt hogere eisen aan de kwaliteit en kosten van de zorg. Om de zorg betaalbaar te houden en beter te maken zijn medisch-technologische innovaties onmisbaar. Technologie kan de gezondheidszorg voorgoed veranderen en de levenskwaliteit van patiënten verbeteren. Deze solutions werken hard aan innovatieve medische oplossingen.

solution_maak_jij_het_verschil_dutchtainables

Maakt jouw bedrijf ook al het verschil?

Met Stichting Dutchtainables bieden wij een podium aan innovatieve, duurzame en Nederlandse oplossingen op het gebied van water, voedsel, energie, bebouwing & gezondheid. Wij laten zien waar ons kleine land zo groot in is. Maakt jouw solution ook het verschil, maar sta je nog niet op onze website? Meld je dan nu aan en zet jezelf op het podium.